Galleri Silverfors
- Att färdas med ljuset -
tillbaka till - startsidan   Fine Art Print - Beställning
Kontakt: Tommy Silverfors 070-557 29 49

Reflektioner
Augusti 2018

Vattenståndet är lågt efter en längre tids ihållande torka så älvens framfart är betydligt lugnare än normalt. Strandbrinken är bredare och det blir lättare att vandra utmed den blottade älvkanten.

Vattnets smaragdgröna färg lockar mig att söka kontakt. Den svalkande vattendimman når min lekamen och omsluter mig. Nu är jag fången i brusets musik och tiden försvinner medan jag följer vattnets dans. Jag slår mig ner vid kanten och smakar på svalkan nu är jag nöjd.

Tack min vän.

I have a dream
Jag har en dröm - en vision - en verklighet