Galleri Silverfors
- Att färdas med ljuset -
tillbaka till - startsidan   Fine Art Print - Beställning
Kontakt: Tommy Silverfors 070-557 29 49

Reflektioner
Mars 2018

En kall nordostlig vind har förändrat landskapet. Det som förut så levande har stannat upp och bildat ett oändligt antal iskristaller. Beroende på livsserumets kontamination har det bildats olika nyanser av blått.

Tanken svävar fritt bland ingenting när allt är stilla. Plötsligt öppnar sig himlen och en strimma av ljus faller mjukt över den hårda ytan. Nu ser jag det som tidigare var dolt i dunkel - ett landskap från en avlägsen galax långt ut i universum.

Tack för fantasins möjligheter.

I have a dream
Jag har en dröm - en vision - en verklighet