Galleri Silverfors
- Att färdas med ljuset -
tillbaka till - startsidan   Fine Art Print - Beställning
Kontakt: Tommy Silverfors 070-557 29 49

Reflektioner
Mars 2019

Det sista isflaket i den vårrusiga bäcken balanserar på randen av sin existens och inom kort kommer den att följa vattnets dans och lösas upp.

Jag sugs in i det lavaliknande flödet som aldrig upphör och min tidsuppfattning suddas ut. Nutid, dåtid eller framtid flyter samman till medveten närvaro.

Tack för min tid.

 

(Den glödande botten har tillkommit av det järnhaltiga vattnet som har reagerat med luftens syre och bildat en utfällning av järnoxid.)

I have a dream
Jag har en dröm - en vision - en verklighet